วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

...ผมนายเริงชัย วงศ์โอภาส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ขอรายงานตัวครับ!..

ภาพกิจกรรมโรงเรียน